حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۱۳۸

عمر گذران، فکر مه و سال ندارد

چشم نگران، سیل به دنبال ندارد

از قهر تو، بیمی نبود بوالهوسان را

چشم تو پلنگیست که چنگال ندارد