حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۶۲

از عکس رخش باده فروش است دل ما

آیینهٔ آن رهزن هوش است دل ما

از سطر جبینش، سخنم شد شکرآگین

تلخی چش آن چشمهٔ نوش است دل ما