حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۳۴

از آن روزی که گم کردم، سراغ آرمیدن را

نشان جاده دانم، موج دریای تپیدن را

به هر گلشن که بگشایم لب رنگین نوا، بلبل

کند نازکتر از گل، پرده گوش شنیدن را

نسازد شهربند عقل، صید حلقهٔ دامم

غزالان یاد دارند از من مجنون رمیدن را