حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۵۷

خاموش حزین که گفتنی ها گفتی

با مثقب کلک خویش درها سفتی

اکنون خود را به کوی آزادان کش

خاری بودی، غنچه شدی، بشکفتی