حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۳۹

آشفتهٔ دور روزگارم ساقی

درماندهٔ محنت خمارم ساقی

شرمندهٔ دست رعشه دارم ساقی

جامی به لب تشنه بدارم ساقی