حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۲۰

آن راحت جان و دل شیدایی من

گویا ز خدا خواست جگر خایی من

شب های غمت نگفت چون می گذرد

یک روز نکرد یاد تنهایی من