حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۹۶

داغ غم آن نگار مهوش دارم

چون شمع، تنی در آب و آتش دارم

الماس به زخم و نشترستان به جگر

با این همه شادم که دلی خوش دارم