حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۹۵

بار خودی افکنم، سبکتاز روم

تا سایهٔ آن سرو سرافراز روم

سود از سفر خود نبود امّیدم

جز این که ره آمده را باز روم