حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۹۴

بشتاب دلا برگ سفر ساز کنیم

شاید در فیض بسته را باز کنیم

ما بلبل خوش صفیر عرشیم، بیا

زین تودهٔ خاک تیره، پرواز کنیم