حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۸

از ظلمت هندِ سفله انگیز مترس

وز تیرگی شب ای سحرخیز مترس

هرگز باکی ز خصمی هند مدار

نامرد نیی، زحملهء حیز مترس