حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۶

در راه خطیری که نشیب است و فراز

کورانه به پای خفتهٔ خویش مناز

تو مور ضعیف و صید معنی ست شگرف

مگشا پر پشّه را به جولانگه باز