حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۵

خونم به کرشمه، ای جفاکیش مریز

الماس به زخم جگر ریش مریز

در ساغر خون دل که نذر لب توست

ترسم که شود شور، نمک بیش مریز