حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۰

مطرب مگذار دم، نی و چنگ بیار

از یار، پیامی به دل تنگ بیار

سوی قفس ای باد سحرگه، خبری

از حلقهٔ مرغان شباهنگ بیار