حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۵۵

با سرمه چو شد نرگس عیّار تو یار

شد چون دل شب، روز گرفتار تو تار

شوریده سر از طلعت مشهور تو هور

خونین جگر از گونهٔ گلنار تو نار