حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۵۴

ای دستخوش هزار سودا هشدار

ای غافل از اندیشهٔ عقبا هشدار

آسوده نشسته ای که جانی داری

تیغ اجل است در تقاضا، هشدار