حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۵۰

مستان لقا چو ارجعی گوش کنند

از هر چه جز او بود فراموش کنند

مردانه وداع خرد و هوش کنند

با شاهد جان، دست در آغوش کنند