حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۹

خوش آن که پیام ارجعی گوش کند

زان بادهٔ صافی، قدحی نوش کند

جان از می وصل، مست و مدهوش کند

وز هستی روپوش، فراموش کند