حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۰

گلگون سرشک، گرم جولانی کرد

خار مژه را لالهٔ نعمانی کرد

جان من از آتش فراق تو گداخت

این خارهٔ سخت، سست پیمانی کرد