حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۳۹

کمتر به وصال، قرعهٔ کار افتد

هجر است که در میانه بسیار افتد

یکبار تو را دیدم و از خویش شدم

تا کی دگر اتفاق دیدار افتد