حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۱۵

اول نگه تو فتنه انگیز نبود

بر هم زن هنگامهٔ پرهیز نبود

تا نقش نبسته بود یاقوت لبت

با آب، قران آتش تیز نبود