حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۹

در عشق، رگ جان گرفتار برند

از شیر وفا، کودک بیمار بُرند

نام سر زلف یار، سودازدگان

در دیر مغان برند و زنّار بُرند