حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۹۲

نزدیک بود ز لب هوا بردارد

آهی که سپهر را ز جا بردارد

عمریست که استوار دارم پا را

جایی که سپند گرم پا بردارد