حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۸۷

آمد به برم یار و چه زیبا آمد!

آرامش جان ناشکیبا آمد

عاری ز خودی شدم، حیاتم بخشید

آن کهنه پلاس رفت و دیبا آمد