حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۸۲

شاخ گل من نظر به خاری نکند

رحمی به دل سینه فگاری نکند

ترسم نبرد دل از خروشیدن سود

ما خوار شویم و ناله کاری نکند