حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۷۰

هرحند که حسن و عشق، مستور به است

آیات نیاز و ناز، مشهور به است

هر سینه که داغ نیست، خشت لحد است

زان لب که ننالید، لب گور به است