حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۳۸

غمنامهٔ ما خواند و جوابی ننوشت

از لطف گذشتیم و عتابی ننوشت

خاطر به امید ستمش خوش می بود

بی رحم، خراجی به خرابی ننوشت