حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۳۶

یار است که در ظلمت امکان شمع است

خود، راز و نیاز و خویشتن هم سمع است

هر دیده که یافت نور تحقیق، حزین

غیر از واحد ندید، هر جا جمع است