حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۳۲

عهدیست که آشنا و بیگانه یکیست

نرخ خزف وگوهر یکدانه یکیست

در گوش گران خفتگان شب جهل

آیات کتاب حق و افسانه یکیست