حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۸

ازگریهٔ من دیدهٔ اختر شور است

وز ناله ی من دل ملک رنجور است

گردون نبود حریف پیمانهٔ عشق

این رطل گرانتر از سر مخمور است