حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۷

از داغ فراق سینه ام جوشان است

هوش من شوریده ز مدهوشان است

در بزم تو، شمع گوید احوال مرا

این چرب زبان وکیل خاموشان است