حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۹

دل گم شده است، سینه پردازی هست

جان سوخته است، جلوهٔ نازی هست

زخمی نشود شکار، بی شست وخدنگ

خونین جگریم، ناوک اندازی هست