حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۳۲ - در حکمت

نمود این سوال از فلاطون یکی

ز دشمن چه سان کینه باید کشید؟

جوابش چنین داد، روشن روان

به فضلی که گردد تو را بر مزید