حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۶۴۸

نیم صورت پرست، اینجا تماشای دگر دارم

درین آیینه ها آیینه سیمای دگر دارم

نمی گیردکمند الفتم وحشی غزالان را

که مجنونم ولی دامان صحرای دگر دارم

تو درآغوش سرو ای قمری کوته نظر بنشین

که طوق بندگی از سرو بالای دگر دارم

نیم پروانه تا از شمع گردد دیدهام روشن

نهان در پردهٔ دل محفل آرای دگر دارم

حرامم باد احرام ره فقر و فنا بستن

بجز ترک تمنا گر تمنای دگر دارم

نگیرد صورتی، احوالم از روی دل خوبان

من این حیرانی از آیینه سیمای دگر دارم

حزین چون موج از دستم عنان آستین رفته

که در هر دیده از خوناب، دپای دگر دارم