حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۵۹۷

همه فیض است می پرستی عشق

بی خمار است ذوق مستی عشق

ما کجا دامن وصال کجا؟

دست ما و دراز دستی عشق

عاکفان صوامع قدسیم

طاعت ما، صنم پرستی عشق

صوفی آسا به رقص می آرد

توبه را، های و هوی مستی عشق

شرری پیش آفتاب، حزین

هستی ماست پیش هستی عشق