حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۳۵۶

در دل غم آن لاله عذار است ببینید

این باده که بی رنج خمار است ببینید

شد چشم مرا نکهت پیراهن یوسف

گردی که از آن راهگذار است ببینید

جان تازه کند لفظ خوش و معنی رنگین

حسنی که در آن خط غبار است ببینید

آن یار که چاک است ازو جامهٔ جان ها

آسایش آغوش وکنار است ببینید

مستغرق وصلند درین بزم حریفان

دل آینه، یار آینه دار است ببینید

در آرزوی بلبل بی بال و پر ما

گلها همه آغوش و کنار است ببینید

در پردهء زلف است تجلّی گه رویش

شمعی که فروغ شب تار است ببینید

در راه وفا حال پریشان حزین را

کاشفته تر از طره یار است ببینید