حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۲۸۶

بهل آهنگ سلطانی درین کاخ

سرآور با پریشانی درین کاخ

اگر شیری،که از موری زبونی

مزن طبل سلیمانی درین کاخ

درخشان می شود مانند خورشید

جبین، از سجده افشانی درین کاخ

بهار غنچه ای کش بی خزان نیست

بود سر درگریبانی درین کاخ

نیفشانی حزین تخم امیدی

که بار آرد پشیمانی درین کاخ