حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۹

۱۳۹غزل جا مانده اینجا از حزین دلفگار ما

۱۳۹غزل جا مانده اینجا از حزین دلفگار ما