جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۴۵

گفتم به فلان که رنجت از مهمان چیست

هر نیم شبت ز دست او افغان چیست

گفتا که تو را زبان بدین جنبان چیست

سگ داند و کفشگر که در انبان چیست