جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۵۸

دل بهر تو صد تیغ ملامت خورده ست

صد زخم ز تیغت به قیامت برده ست

در عهد تو چون کسی سلامت طلبد

روزی که تو زاده ای سلامت مرده ست