جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۳۸

رفت آنکه طلبگار وصالت باشم

جویای رخ خجسته فالت باشم

بنمای جمال عشق عشاق خودم

تا عاشق عاشق جمالت باشم