جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۳۷

از لجه هجر ساحلی می خواهم

در ساحت وصل منزلی می خواهم

اینها همه علت است بی خواهش خویش

مستغرق عشق تو دلی می خواهم