جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۳۶

دیدار تو ای یار پسندیده من

حیف است بدین دیده غمدیده من

در دیده من نشین وبگشای نقاب

خود بین رخ خویش لیک از دیده من