کمال خجندی » معمیات » شمارهٔ ۴ - سیدی

عیدی دیدم سر علم افتاد

فی‌الحال به جایش سر سنج بستم