قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۶۴۷

از کس نبود هراس در تنهایی

امن است دلم ز پاس در تنهایی

از خلق کناره‌گیرم اما چه کنم

چون جمع شود حواس در تنهایی