قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۵۴

هر لحظه مرا قید دگر می‌باید

این مرغ اسیر، بسته پر می‌باید

من حسرت پرواز ندارم قدسی

بالی ز دلم شکسته‌تر می‌باید