قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۱۷

هرچیز که آن وسیله کام بود

پیش دل کام‌جو دلارام بود

صیادان را عزیز چون چشم و دل است

هر حلقه و عقده‌ای که در دام بود