قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۳۱

گردون که بد و نیک رقم می‌سازد

آن را که دنی‌ست، محترم می‌سازد

از روز ازل سفله‌نوازست، آری

طاووس ز دم چتر و علم می‌سازد