قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۵

مطلب چو بزرگ شد، به بازی مطلب

بی سعی نیاز، بی‌نیازی مطلب

تا مرد به پاست، مجلس‌آرای بود

از شمع فتاده سرفرازی مطلب