عارف قزوینی » تصنیف‌ها » شمارهٔ ۲۲

امروز ای فرشتۀ رحمت، بلا شدی

خوشگل شدی، قشنگ شدی، دلربا شدی

پا تا به سر کرشمه و سر تا به پای ناز

زیبا شدی، لوند شدی، خوش‌ادا شدی

خود ساعتی در آینه اطوار خود ببین

من عاجزم از این که بگویم چه‌ها شدی

به به چه خوب شد که گرفتار چون خودی

گشتی و خوب‌تر که تو هم مثل ما شدی

ما را چه شد که دست به سر کرده‌ای مگر

از ما چه سر زد این که تو پا در هوا شدی

دانم تو را مقام نبوت نه در خود است

گر شرک یا که کفر علی‌الله خدا شدی

نامت شفای هر مرض عاشقان شده‌ست

ای مایهٔ حیات حدیث کسا شدی

هرکس به دل زیارت کویت کند هوس

مشهد مدینه مکه شدی کربلا شدی