کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۱۱

هر شب ز غم تو ای غمت روز افزون

از نالۀ من بناله آید گردون

گر بر لب جیحون گذرم نیست کنون

خود می گذرد بر لب چشمم جیحون